Επεμβατικός Καρδιολόγος

Ο ιστοχώρος ενημερώνεται..

Dr Δημήτρης Ζιούτας, MD, PhD, FESC
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ