Επικοινωνία

Ιατρείο: Αγ.Σοφίας 5 – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 222932