Συνεργάτες

Δρ. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, Επεμβατικός Καρδιολόγος Δρ. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Προσωπική ιστοσελίδα: www.kardio.gr
Δρ. Απόστολος Τζίκας, MSc, Phd, FESC<br /> Επεμβατικός Καρδιολόγος Δρ. Απόστολος Τζίκας, MD, PhD, FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Προσωπική ιστοσελίδα: www.apostolostzikas.gr
Δρ. Γεώργιος Κρασόπουλος, MD, PhD, MRCS (Eng), FRCS-CTh (Eng), Καρδιοχειρουργός Δρ. Γεώργιος Κρασόπουλος, MD, PhD, MRCS (Eng), FRCS-CTh (Eng)
Καρδιοχειρουργός
Προσωπική ιστοσελίδα: www.καρδιοχειρουργός.gr
Δρ. Νικόλαος Φασιάδης, MRCS, FRCS Ed, PhD, Αγγειοχειρουργός Δρ. Νικόλαος Φασιάδης, MRCS, FRCS Ed, PhD
Αγγειοχειρουργός
Προσωπική ιστοσελίδα: www.angiochirourgos.gr