Αντιμετώπιση Υπέρτασης (Renal Denervation)

Αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης με τη μέθοδο της συμπαθητικής απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών (renal denervation – RDN) με το symplicity system της Medronic. Μάθετε περισσότερα για τη μέθοδο και την ομάδα μας στον αποκλειστικό ιστοχώρο για την μέθοδο RDN.